Missiya, Gələcəyə baxış və dəyərlərimiz

Missiyamız

Sosial məsuliyyəti anlayışını mənimsəmiş bir qurum kimi ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar infrastukrturunu inkişaf etdirmək, kiçik və orta fermerlərin bazarlara çıxışının asanlaşdırılmaq.

 

Gələcəyə baxış

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə artırılmasına nail olaraq,kənd təsərrüfatı sektorunun təşviqi və dəstəklənməsi yolu ilə ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafında özünəməxsus rol oynamaq.

 

Şirkət daxilində və əməkdaşlıqları zamanı öz münasibətlərində aşağıdakı dəyərləri əsas tutur :

 

  • Dürüstlük və şəffaflıq
  • Komanda ruhu
  • Sosial məsuliyyət
  • Davamlı inkişaf və etibarlı əməkdaşlıq
  • Çeviklik
  • Yüksək keyfiyyət