Struktur

Direktor
Direktor müavini
Direktorun müşaviri
Təsərrüfat
və texniki bölmə
Bazar araşdırmaları və satış departamenti
Hüquq
Departamenti
Maliyyə menecmenti departamenti
İnformasiya və İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi